EcoTor Sekcionálne Gará¾ové Brány

 

- Výroba sekcionálnych garážových brán EcoTor™, distribúcia garážových brán, veľkoobchod - nakupujte od výrobcu za špeciálne ceny!

- EcoTor™ priemyselné brány výroba, distribúcia 

- TORLIFT™, MARANTEC, MFZ, KING, ROGER, SOMMER distribúcia pohonov brán, veľkoobchod s pohonmi brán - zo skladu 

- KANO™, CA a JJ plávajúce brány, posuvné brány a kovania pre záhradné brány výrobné zastúpenie, veľkoobchod


V Maïarsku, v priestoroch našej spoloènosti vyrobené Ecotor gará¾ové a priemyselné brány u¾ viac, ako 10 rokov sa stali známym a obµúbeným medzi domácich stavebníkov, predovšetkým s priaznivými cenami, širokou škálou veµkosti a farebného rozsahu a kvalitou.  Poèas tejto doby, viac, ako na 15 000 rodinnom dome, bytovke a priemyselnom hale boli namontované v mnohých krajinách Európy. Aj na Slovenskom trhu veµa z obchodníkov a predajcov a stovky zo zákazníkov vybrali sekcionálne gará¾ové brány Ecotor.

 Preèo si nás zvoli»

-      preto¾e Ecotor gará¾ovú bránu si mô¾ete zakúpi» priamo od výrobcu

-       rýchle a flexibilné výrobné lehoty, urýchlená výroba u¾ o 1 – 2 dní

-       skladová zásoba, súèiastky a diely na opravu a údr¾bu

      

-       preto¾e je obrovský výber gará¾ových brán

-       Ecotor 40 a Ecotor EASY

-       rôzne vzory, jedineèné povrchy, dekorfóliové farby a laminovanie

-       panoramatické brány, zabudované personálne dvere, špeciálne kovania

 

-       preto¾e  naše ceny sú bezkonkurenèné

-       výrazné zµavy pre predajcov

-       veµa zo slovenských obchodníkov potvrdí to

 

-       preto¾e nepredávame len brány

-       predávame gará¾ové pohony a pohony krídlových a posuvných brán od rôznych výrobcov

-       zastúpenie príslušenstva vonkajších brán

 

 Kontaktujte nás, aby sme Vás mohli privíta» medzi našimi partnermi! Tešíme sa na Váš záujem!